+31 (0)6 38 28 35 30 w.kruidhof@trendsenconcepts.nl

PERSOONLIJKE GEGEVENS WILLEM KRUIDHOF

Mobiel: 06-38283530
e-mail: w.kruidhof@www.trendsenconcepts.nl
website: www.trendsenconcepts.nl
Gehuwd, 5 kinderen

 

WERKERVARING

 • Eigenaar/directeur Trends & Concepts (2013 – heden)
 • Onderzoek maatschappelijke, economische en technologische trends
 • Ontwikkeling innovatieve concepten voor overheden en bedrijfsleven
 • Advies over stimulering lokale economie
 • Economisch onderzoek en advies als Associate Partner van Ecorys Nederland BV


Partner bij ECORYS Nederland BV (2007- 2012)

 • Partner in de divisie Regio, Strategie en Ondernemerschap
 • Voor ECORYS Nederland verantwoordelijk voor de onderwerpen Innovatie en Ondernemerschap
 • Ontwikkeling van nieuwe concepten en markten in Nederland
 • Onderzoek en consultancy voor overheden en NGO’s
 • Innovatie producten en processen binnen ECORYS Nederland
 • Buitenland missies


Zelfstandig ondernemer vanaf 1994

 • Het ontwikkelen, financieren en uitvoeren van vele gesubsidieerde projecten op het gebied van re-integratie, startende ondernemingen, technologie transfer vanuit universiteiten en hogescholen, lokale sociaaleconomische ontwikkeling, veelal uit Europese (ESF/EFRO), nationale en sectorfondsen.
 • Conceptontwikkeling en schrijven van businessplannen voor nieuwe ondernemingen
 • Optreden als directeur-grootaandeelhouder van meerdere ondernemingen
 • Het uitvoeren van interim-management opdrachten op het raakvlak van de publieke en private sector
 • Het optreden als internationaal consultant op het gebied van regionale economische ontwikkeling, science parken en startersbeleid vanuit uitkeringssituatie


Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij (OOM NV, nu Oost NV) (1990-1994)

 • Functie: adjunct directeur cq vestigingsdirecteur van vestiging Twente
 • Opzetten van de vestiging en het voeren van de directie
 • Ontwikkelen en onderhouden van de Twentse netwerkrelaties met overheden en bedrijfsleven
 • Het verwerven en beheren van het subsidieprogrammamanagement Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
 • Het opzetten van en de directie voeren over het Business Innovation Center (BIC) Twente (Europees Instituut), alsmede het verwerven van de noodzakelijke subsidiefondsen voor de exploitatie en diverse projecten
 • Het ontwikkelen en de subsidieverwerving van het Overijsselse Steunpunt samenwerking Letland-Overijssel (zgn. Let’s Steunpunt)


PNO Consultants (1986-1990)

 • Functie: managing consultant
 • Ontwikkeling en uitvoering van subsidie advies Europese Fondsen, zoals Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds Regionale Ontwikkeling)
 • Ontwikkeling en financiering van gesubsidieerde (internationale) samenwerkingsprojecten
 • Opzetten en directie van de joint venture Innopolis BV met de Universiteit Twente
 • Diversificatiebeleid van PNO


Gemeente Almelo (1978-1986)

 • Functies: Hoofd afdeling Milieuzaken (tot 1982)
 • Hoofd afdeling Economische Zaken (1982-1986)
 • Beide (nieuwe) afdelingen zijn door mij ontwikkeld
 • Invoering van operationeel milieubeleid op gemeentelijk en regionaal niveau
 • Invoering van gemeentelijk beleid voor endogene economische- en werkgelegenheidsontwikkeling, zoals startersbeleid, werkgelegenheidsprojecten en opzetten en financieren van re-integratie instituten op lokaal niveau • Coördinatie gemeentelijke subsidieverwerving
 • Ontwikkeling en subsidieverwerving grote economische stimuleringsprojecten Raadgevend Ingenieursbureau DHV te Amersfoort (1974-1978)
 • Ontwerp mechanische bestekken waterzuivering en gemalen
 • Technische uitwerking patenten waterzuivering • Milieuconsultancy voor gemeenten en ministeries

 

VAARDIGHEDEN EN PRESTATIES

Vaardigheden algemeen:

 • Onderzoek en consultancy lokaal/regionaal economisch beleid, re- integratie, publieke financieringen/subsidies, technologietransfer, starters- en spin-offbeleid en (internationale) samenwerkingsprojecten
 • Zeer bedreven in het ontwikkelen van innovatieve concepten en het vinden van subsidies
 • Het modereren van workshops en masterclasses voor de publieke sector, not-for-profit als ook de private sector
 • Management van kleine en middelgrote organisaties in zowel de publieke sector, not-for-profit als ook de private sector (dit laatste zowel in loondienst als ook als eigenaardirecteur) • Ervaring met innovatie van producten, diensten en markten
 • Pionier/bewandelen van ongebaande wegen
 • Ervaren team player
 • Overtuigend presentator
 • Engels en Duits vloeiend in woord en geschrift


Prestaties in loondienst (tot 1994)

 • Ontwikkeling en directievoering van Innopolis BV, een participatiemaatschappij voor high tech starters vanuit de Universiteit Twente
 • Ontwikkeling, uitbouw en directievoering van het Business & Innovation Centre Twente (BIC): een Europees instituut ter bevordering van het technologisch ondernemerschap in Twente
 • Opzetten en uitbouwen van de Twentse vestiging van de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij (OOM NV, nu Oost NV)
 • Het opzetten en directievoering van het “Lets Steunpunt” in Zwolle. Dit instituut verzorgde de economische samenwerking tussen Letland en de Provincie Overijssel


Prestaties als zelfstandig ondernemer vanaf 1994

 • Ontwikkelen, financieren en exploiteren van diverse spin-off ondernemingen, waarvan E-Quip Projectmanagement BV voor advies/ontwikkeling/management van economische sectorprojecten voor opleiding en advies de basis vormde
 • Ontwikkelen, financieren en managen van vele regionale en sectorale ontwikkelingsprojecten, veelal met Europese en nationale subsidies. Voorbeelden zijn: Werken in de Wijk, Project Telewerken in de Wijk (bijstandsmoeders in Heerlen), Werken aan het Web (beroepsopleiding voor jongeren met spierdystrofie), Opleidingen Webmanager en Mobiliteitsmanager voor werkzoekenden (met Saxion Hogescholen), Project Kennis Intensieve Doorstarters Stedendriehoek (KIDS)
 • Adviseur binnen het EU Science Park Consultancy Scheme
 • Als interim manager succesvol fuseren van de Euro Info Centers Overijssel en Gelderland
 • Optreden als “leading consultant” voor het opstellen van een economisch ontwikkelingsprogramma voor de regio Csongrad in Hongarije (Opdracht United Nations Industrial Development Organization UNIDO)


Projecten

 • Internationalisering Innovatieplatform Twente, het middels onderzoek en workshops bepalen van de optimale positionering en profilering van Twente als innovatieve regio in Europese context; opdrachtgever Provincie Overijssel
 • Het adviseren van de Metropoolregio Rotterdam – den Haag over de agglomeratievoordelen in deze regio, alsmede het modereren van werksessies met alle betrokken stakeholders. De andere werksessies werden gemodereerd door Prof. Paul Schnabel, Prof. Oedzge Atzegema, Prof. Gert-Jan Hospers, Dr. Evert Meijers en Prof. Michiel van Eeten (link Masterclass Kenniseconomie Drenthe, het samen met Prof. Gert-Jan Hospers ontwikkelen en modereren (3 dagen) van deze Masterclass voor het management van de Provincie Drenthe
 • Ontwikkeling van het concept Stads-DNA
 • Onderzoek en advies positionering WTC Twente i.o in het Twentse netwerk: opdrachtgever gemeente Hengelo
 • Delftse Technologieclusters, het onderzoeken en beschrijven van de impact van de clusters ICT, Water- en Deltatechnologie en Witte Biotechnologie op het vestigingsklimaat in Delft als aanzet voor de acquisitiestrategie voor de gemeente: opdrachtgever gemeente Delft
 • Spreker in het Zomer atelier 2008 van NICIS Institute in de Roombeek met het onderwerp “Innovatie en ondernemerschap in het stedelijk milieu”
 • Spreker op het grootschalige netwerkevenement “de Beweging” van de branchevereniging CBW-MITEX over de strategisch ontwikkeling van de winkelfunctie in Nederlandse steden, dit was een co-presentatie samen met Jort Kelder en Paul Schnabel )
 • Onderzoek Innovatiekansen Enschede: hoe komen innovaties in Enschede tot stand en aan welke knoppen kan de gemeente draaien om de innovatie-output in de toekomst te vergroten
 • Onderzoek implementatie Small Business Act 2010-2011: als projectleider verantwoordelijk voor dit onderzoek in 37 deelnemende landen waaronder EU27. De resultaten en adviezen over de positie van het MKB in de deelnemende landen werden door mij in Brussel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de 37 landenvertegenwoordigingen. Opdrachtgever was DG Enterprise van de Europese Commissie.

 

OPLEIDINGEN

2005 Leergang Verandermanagement Nijenrode
2003 Leergang Filosofie, Universiteit van Utrecht
2002 Leergang directievoering (Twente School of Management)
1992 Management training Krauthammer
1982-1985 3-jarig post HBO Bedrijfskunde SWOT Twente (diploma)
1976-1977 Hogeschool Amsterdam Kopcursus Milieutechnologie (diploma)
1972-1974 Universiteit Twente, Werktuigbouwkunde (Vakpropeadeuse)
1970-1972 Militaire Dienst (Fourier)
1965-1970 HTS Werktuigbouwkunde te Enschede (diploma) 1962-1965 HBS-B te Enschede (3 jaar)

 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

 • Extravert: kom gemakkelijk in contact met onbekenden, netwerker, open en energiek
 • Sociaal: maatschappelijk aspect van de functie en teamwork is belangrijk voor mij
 • Emotioneel stabiel: kan goed met tegenslagen omgaan
 • Spanning: blijkt goed met spanning te kunnen omgaan
 • Stressbestendig: gewend aan deadlines en werkdruk
 • Dienend leider: kan luisteren en coachen • Belastbaarheid: ervaren adviseur en manager, kan prioriteiten stellen
 • Creativiteit: creatief maar geen luchtfietser

 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun filosofische achtergronden hebben mijn nadrukkelijke interesse. Van daaruit ontwikkel ik graag nieuwe concepten die aansluiten op die trends. Ik ben sterk in het vroegtijdig signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en het vinden van oplossingen. Ik kan goed overtuigen en presentaties voor grote of kleine groepen zijn mijn ding. Heb een neus voor trends en kansen. In de tijd die ik over heb, naast mijn werk, gezin en interesses, schrijf ik artikelen/korte verhalen, doe aan astronomie en knutsel aan verrekijkers.