+31 (0)6 38 28 35 30 w.kruidhof@trendsenconcepts.nl

Welkom op mijn blog

Willem Kruidhof

de Twentsche Companie

De Twentsche Compagnie is een maatschappelijke “onderneming” met als doel om onnodige uitstroom van geld uit de Twentsche economie te voorkomen. Dit moet op termijn leiden regionale productie ketens. Dit bevordert op termijn de groei van het aantal arbeidsplaatsen op lager en middelbaar niveau en mogelijke sociale inclusie van groepen die nu buiten de boot vallen. In de agri-food sector kunnen hiertoe effecten als landschapsbehoud, voorkoming plant- en dierziekten, voedselveiligheid en terugdringen plastic vervuiling worden gerekend.
De Twentsche Compagnie zoekt de komende maanden regionale medestanders die aan de doelen en opzet van de Twentsche Compagnie willen bijdragen. Dit kan in de vorm van het helpen scheppen van een slagvaardige juridische entiteit die aan de uitvoering van projecten vorm gaat geven.

Lees meer

Twente First!

Wat we ook denken van het optreden van Donald Trump als nieuwe Amerikaanse president, zijn verkiezing heeft de vinger gelegd op regionale arbeidsmarktproblemen, Een groot deel van zijn kiezers voelen zich verliezers in de globalisering en wonen in Amerikaanse regio’s van waaruit veel werkgelegenheid naar elders in de wereld is verdwenen.
Ook in Europese landen is er sprake van een oproep tot een zeker nationalisme geïnspireerd door de eigen regio’s die de globale competitie verliezen. In de Nederlandse verkiezingen speelt als issue dat veel inwoners buiten de randstad het gevoel hebben dat ze niet meetellen. Gemiddeld gaat het goed in Nederland, maar niet in hun regio. Daarbij gaat het vooral om de effecten van de herstelde economische groei op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Feeding the City

Feeding the City

Wist u dat minder dan 5% van de voedselconsumptie in Twente (totaal jaarlijks 1,2 miljard euro!) uit de eigen streek afkomstig is? We weten dat de mondiale voedselketens uiterst efficiënt georganiseerd zijn, maar is hier een gezonde verhouding niet een beetje zoek?...

Lees meer
De Blauwe Euro

De Blauwe Euro

Steeds meer kleine Nederlandse steden en dorpen, vooral in de periferie langs de landsgrenzen, worden bedreigd door bevolkingskrimp. Jongeren trekken naar de grote steden in ons land en de ouderen blijven achter. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid als “demografische...

Lees meer